Share/Save/Bookmark

TREBYGG

Å bygge med tre er en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Likeledes er det fornuftig å velge Krinner Skruefundament i byggearbeidet. Omkringliggende terreng forblir urørt, det krever svært lite eller ingen planering av tomten, og logistikken er ukomplisert.

Dette er en vesentlig fordel fordi det fører til lave kostnader samtidig som planleggingsfasen og selve byggeprosessen forenkles.

Tidstapet blir minimalt

 
Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Treterrasser
 • Carporter
 • Trehus
 • Haller
 • Brygger
 • Lekeplasser
 • Sportsboder
 • Pergola
 • Paviljonger
 • Gjerder
 • Skjerming for innsyn og lyd

SKILT OG TARIKKTEKNIKK

Spar tid og kostnader, få nye kunder og markedsandeler. Med rask og enkel installasjon gir Krinner Skruefundament et gjort mulig enormt innsparingspotensial.

I tilegg gir Krinner Skruefundament helt nye og innovative anvendelsesområder fordi Skruefundamentet enkelt kan monteres på eksisterende asfalterte  eller grønne områder uten å skade den omkringliggende overflaten.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Reklameskilt
 • Flaggstenger
 • Byggeskilt
 • Trafikkskilt
 • Vegskilt
 • Motorvegskilt
 • Støygjerde

BY, PARK OG HAGE

Optimaliser bybildet kjapt, trygt og miljøvennlig, samtidig som du sparer kostnader. 
Krinner Skruefundament gjør installasjoner i urbane miljøer mulig uten store byggeplasser. På bare noen få minutter er fundamentet på plass. Uten å grave og uten betonng. Det sparer ikke bare enorme mengder tid, det er samtidig skånsomt overfor beboere som ikke lenger trenger å lide under store byggeplasser.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Busskur
 • Benker
 • Avsperringer
 • Gjennvinningsstasjoner
 • Skjerming for innsyn
 • Støygjerder
 • Solskjerming
 • Lekeplasser
 • Veksthus
 • Gjerder rundt golfbaner, fotballbaner etc
 • Avfallsbeholdere
 • Parkometere
 • Gatebelysning
 • ElskapHALLER OG MODULBYGG

Opp til 3,5 meter fundamenteringsdybde og KRINNERS høye kvalitet muliggjør også større byggeprosjekter innenfor korte tidsfrister.

Uansett om det bygges haller, containerbygg eller ferdiggarasjer, -alle fundamentskruene er statisk testet og sertifisert i henhold til strenge retningslinjer for måling av trykk, trekk- og sidetrykkbelastning.

Sikkerhet og lang levetid er garantert, - selv under ekstrem lasthåndtering.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Produksjons- og lagerhaller
 • Leskur
 • Utstyrs- og kjøretøyhaller
 • Tre- og stålhaller
 • Utstilingsbygg
 • Event- og scene
 • Arrangementstelt
 • Storskjermer
 • Glass og veksthus
 • Prefabrikkerte garasjer

GJERDER OG PORTERHage-, industri- eller høysikkerhetsgjerder.

Som beskyttelse, dekorasjon eller sikring.

De spesielt utviklete gjerdeløsningene fra KRINNER åpner for uendelige nye muligheter. Patenterte sentrerings- og granulatsystem gjør det mulig å montere med den høyeste nøyaktighet uansett om terrenget er flatt eller skrått.

 

Eksempel på anvendelsesområder:

 

 • Industrigjerder
 • Byggegjerder
 • Gjerder rundt ballbaner
 • Hagefjerder
 • Sikkerhetsgjerder