Share/Save/Bookmark

Bellissa

                                                                                                                                                                            
                                                             

    


HVA ER EN GABION?

Du lurer kanskje på hva en gabion er?
Gabioner er stålbur/kurver  av galvanisert/syrefaste stålnett, som monteres og fylles med stein, sand og/eller jord.
Enkel og rask montering, uten å skru.


Steinmurer

-  steingjerder
-  støttemurer på land og til vanns       
-  støttekonstruksjoner
-  bygningselementer
-  støyskjerming
-  flomsikring, som gir langt bedre  
   sikring enn sandsekker  
-  Levegger - skillevegger -
-  Frittstående  vegger -
-  Støydempende  vegger -
-  Søyler  -  hagebenker  -
-  blomsterbed  - dammer  -  svømmebasseng
- Innbygging av avfallscontainere og       søppelplasser

- Utegriller – postkasser -  m.m


- Effektiv erosjonssikring

- Vedlikeholdsfritt


Se våres forskjellige produkter i de forskjellige katalogene nederst på siden.


Hochbeet og Kraüterspiral
KATALOGENE BELLISSA