Share/Save/Bookmark

Hva er gabioner?

Hva er Gabioner?Du lurer kanskje på hva en gabion er?

Bellissa i Tyskland har i over 20 år produsert gabioner samt innovative  og høyverdige  hus og hage produkter i stål og stein, basert på  eldgammel og solid byggeteknikk.

Gabioner er stålbur/kurver  av galvanisert/syrefaste stålnett, som monteres og fylles med stein, sand og/eller jord.

Enkel og rask montering, uten å skru.
 
Gabioner brukes til
  • Steinmurer   -  steingjerder  -  støttemurer på land og til vanns støttekonstruksjoner   -  bygningselementer  -  støyskjerming flomsikring, som gir langt bedre sikring enn sandsekker
  • Levegger  - skillevegger - frittstående  vegger (meget god støydempende effekt)
  • Søyler  -  hagebenker  -  blomsterbed  - dammer  -  svømmebasseng
  • Innbygging av avfallscontainere og søppelplasser
  • Utegriller – postkasser -  m.m.

Vedlikeholdsfritt

Effektiv erosjonssikring