Share/Save/BookmarkLAMPER
               -LAMPER-                            - TEKNINSK INFORMASJON -                 - OFTE STILTE SPØRSMÅL -              - NYHETER VERDEN RUNDT - 
- PHOTINUS SOLAR LED LYS -

SØRGER FOR LYS DER ANDRE MÅ GI OPP
Miljøvennlig - fornybar  gratis energi – 

ingen utslipp av Co2 eller andre avgasser -  

Med minimalt av vedlikehold  - kostnadsbesparende. 

Gir riktig  lys -  til rett tid -  på rett sted - lang levetid.

Uten graving  - støp av fundamenter -  legging/tilførsel av kabel.

Monteres raskt og effektivt på Krinner skrufundamenter,       

 

Photinus Solar LED lys monteres uten inngrep i naturen.Grønntområdene brukes i dag til blant annet møteplasser, grilling, soling,

Konserter, spontane sportsaktiviteter og som turområder  

og er nødvendige for å utvikle attraktive møteplasser og levende steder., som  

inviterer til sosialt liv, rekreasjon og fysisk utfoldelse, slik at folk både går og sykler mer.  


Forbindelses linjene er veven av gater, veier, stier, ruter, sykkelveier, smett og  barnetråkk som danner grunnlaget for hvor enkelt og trygt det er mulig å bevege seg til fots eller på sykkel.  

Uterommene skal ha en kvalitet som gjør at man har lyst til å gå og sykle istedenfor å kjøre bil.  

Dette sikres ved rett bruk av lys. 

Bruk av lys fremhever positive kvaliteter med gode miljø- og klima gevinster. 

som  åpner  et mangfold  av sosiale aktiviteter innen sport og fritid, 

også etter mørkets frembrudd. 

Øker bruken  og aktiviteten av turstier for gående og syklende 

  

Se i ditt nærområde. 

Det er  veier, stier og områder som folk liker å ferdes i, hvor det i dag ikke er lys. 

  

I ei lita bygd eller by med sparsomt med belysning, vil Photinus Solar LED lys være 

gull for både barn og voksne som ønsker å ferdes ute i naturen. 

Kostnadene med å grave, støpe fundamenter, legge kabel og sette opp vanlige lysmaster 

på slike områder, er meget høye,  kanskje helt umulig. 

Photinus Solar LED lys 

står for innovasjon, med optimale løsninger, eleganse, beste kvalitet med bruk av  

nyeste  Solar- og LED teknologi,  beste kvalitet på batterier og øvrige komponenter som 

sikrer en effektiv og varig drift. 

Gir et kortreist miljøvennlig og  behagelig lys med  maksimal lysfordeling, 

ingen lysforurensing, virker ikke blendende eller sjenerende for verken mennesker 

eller dyr, innsektsnøytralt, lyser ikke opp og forstyrrer natt himmelen,  forvrenger ikke fargene, 

  

Gir godt lys også under dårlig vær. 

Ny intelligent fjernstyring sørger for at du kan justere lysstyrken og i de  

tidsintervallene du ønsker lys.

Photinus Solar LED lys, gir trygghet og  stimulerer til økt samvær. 

PHOTINUS SOLA LED LYS Tilfredsstiller DIN 13201 for gater og veier. 

PHOTINUS SOLAR LED LYS, produseres i Østerrike.


 

Photinus Solar LED  Lys

 
 
- Monteres rett og slett der det er behov for lys
 

 

-     gir en betydelig miljøgevinst i forhold til strømbruk

 

-     sparer betydelige summer i driftskostnader 

 

-     fortsetter å lyse ved eventuelt strømbrudd.

 

-      gjør det sikrere og hyggeligere å ferdes

 ut på gater,veier, stier og i naturen 

 Kan settes opp på 


Gater – veier – parker – boligområder – lekeplasser - næringsområder – 


parkeringsplasser –  gang og sykkelstier – stikkveier - lysløyper –  turstier – 


naturvernede og miljøvennlige områder – idrettsanlegg – ballbinger - golfbaner – 


nasjonalparker – kolonihaver – campingplasser - hytteområder 


kulturminne-og  rekreasjonsområder – landbrukseiendommer   m fl. 


Kan settes opp langs motorvei. 


Passer også der det trengs lys for både kortere og lengre tid. 


Kan enkelt og greit flyttes 


Passer  godt som ledelys på motorveier.


Bruk av lys fremhever positive kvaliteter med gode miljø- og klima gevinster.
Vi er ene importør av Photinus Solar LED lys i Norge og Sverige + importør i Danmark

SISTE NYTT. 

Vi kan montere bevegelses sensorer og/eller lade opplegg for mobiltelefoner på alle våre lysmaster. 


                           - LAMPER -                            -TEKNISK INFORMASJON -                        -OFTE STILTE SPØRSMÅL-             -NYHETER VERDEN RUNDT-