Share/Save/Bookmark

Photinus Solar LED Lys

 

 

 

 

 

  

PHOTINUS   SOLAR  LED  LYS

-sørger for lys der andre må gi opp.


Miljøvennlig - fornybar   gratis energi - ingen  utslipp av CO2 eller andre avgasser - lang levetid –

med minimalt av vedlikehold  - kostnadsbesparende.

Gir riktig mengde lys -  til rett tid -  på rett sted

Monteres raskt og effektivt på Krinner skrufundamenter –

uten graving, støping av fundamenter og legging/tilførsel av kabel.

Kan monteres i hele  Skandinavia, til og med på Svalbard.

 

Photinus Solar LED lys

står for innovasjon, med optimale løsninger, eleganse, beste kvalitet med bruk av 

nyeste  Solar- og LED teknologi,  beste kvalitet på batterier og øvrige komponenter som

sikrer en effektiv og varig drift

Bruker nyeste Solar og LED teknologi, beste kvalitet på batterier og andre komponenter som 

sikrer en effektiv og varig drift.

Enestående teknologi garanterer lang levetid.

Beste optikk sørger for maksimal lys fordeling

Gir et kortreist miljøvennlig og  behagelig lys med  maksimal lysfordeling, innsektnøytralt,

virker ikke blendende,  lyser ikke opp og forstyrrer natt himmelen,

forvrenger ikke fargene – sjenerer ikke naboer, andre brukergrupper eller

insekt og dyreliv.

 

Gir godt lys også under dårlig vær.

Ny intelligent fjernstyring sørger for at du får den lysstyrken og i de  tidsintervallene du ønsker.. 

Skulle strømnettet bryte sammen, vil Photinus Solar LED lys fortsette å lyse.

 

Kan settes opp på

Gater – veier – parker – boligområder – lekeplasser - næringsområder – parkeringsplasser – 

gang og sykkelstier – stikkveier - lysløyper –  turstier – naturvernede og miljøvennlige områder –

idrettsanlegg – ballbinger - golfbaner – nasjonalparker – kolonihaver – campingplasser - hytteområder

kulturminne-og  rekreasjonsområder – landbrukseiendommer   med mer.

Der hvor det også trengs lys for både kortere og lengre tid.

Kan enkelt og greit flyttes -  kort monteringstid  - varierende mastehøyder

 

Photinus Solar LED lys

Bruk av lys er positive tiltak for å oppnå gode miljø- og klima gevinster.

Fremhever positive kvaliteter i by og bygd, og er med på å

gjøre det mer attraktive å ferdes ute i naturen.

Øker bruken  og aktiviteten  i nærmiljøet for gående og syklende


Møteplasser og uterom gir rammer for det sosiale liv og åpner for et mangfold

av aktiviteter også etter mørkets frembrudd.


Mastehøyder fra 3,2.

Intelligent fjernstyring  av systemet.

 

Se i ditt nærområde.

Det er  veier, stier og områder som folk liker å ferdes i, hvor det i dag ikke er lys.

 

I ei lita bygd eller by med sparsomt med belysning, vil Photinus Solar LED lys være gull for både barn og voksne

som ønsker å ferdes ute i naturen.

Kostnadene med å grave, legge kabel og sette opp vanlige lysmaster på slike områder, er meget høye,

kanskje helt umulig.

 

Photinus Solar LED lys kan stimulere til økt handel.

Gir trygghet og har  tyverisikrede effekter


 

 

Tilfredsstiller DIN 13201 for gater og veier.

Produseres i Østerrike.

Vi er ene importør av Photinus Solar LED lys i Norge og Sverige + importør i Danmark

www.photinus.at

  PHOTINUS  SOLAR LED LYS 


Rett og slett der det er behov for lys, hvor ingen andre kan.

Se mer på
www.photinus.at